NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

Văn phòng đại diện nhập khẩu trang thiết bị

Gửi anh/chị, Văn phòng đại diện em đang cải tạo văn phòng và phòng nghiên cứu hiện có nên cần nhập khẩu một số trang thiết bị cần thiết. Câu hỏi của em là "Văn phòng đại diện có được quyền nhập khẩu dưới tên của văn phòng hay không?" Em mong nhận được sự phản hồi của anh chị?

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Luật Thương mại 2005, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.
Căn cứ Điều 18 Luật Thương mại năm 2005, Văn phòng đại diện có các nghĩa vụ sau đây:
“1. Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
2. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.
3. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.
4. Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
5. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.”
Như  vậy,Văn phòng đại diện chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi Luật Thương mại cho phép.
Đề nghị Văn phòng đại diện tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện./.

Loại hình:
Giám sát quản lý
Ngày trả lời:
29/10/2018
Lượt bình chọn:
0
Tên công ty: Văn phòng đại diện Givaudan Singapore PTE LTD Tại thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304658697
Tên người hỏi: Lam Thi Thanh Thuy
Email: Lamthuy0702@gmail.com
Số điện thoại: 0793335461
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh