NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

Thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh Công ty chúng tôi thành lập theo giấy phép kinh doanh số 412043000139 chứng nhận lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2006, chứng nhận thay đổi lần thứ hai: ngày 14 tháng 09 năm 2009, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 18 tháng 08 năm 2010 do Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp TP.HCM cấp. - Trụ sở đặt tại : Lô Va.7b-09, Va.11a, Va.11b Đường 15, KCX Tân Thuận, Q7, TpHCM. - Mã số thuế : 0304578730. - Ngành nghề kinh doanh: + Sản xuất nguyên liệu dùng cho sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ dưỡng sức khỏe, mỹ phẩm, hương liệu và sản phẩm chăm sóc da (không sản xuất thuốc chữa bệnh, nguyên liệu dùng cho sản xuất thuốc chữa bệnh, dược phẩm và thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng, vệ sinh an toàn thực phẩm); + Thực hiện quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu đối với hàng hoá được Pháp Luật cho phép. Công ty chúng tôi trụ sở nằm trong Khu Chế Xuất Tân Thuận, trong quá trình sản xuất kinh doanh, chúng tôi có một số vướng mắc về thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp cụ thể như sau: Trong năm 2013, Công ty chúng tôi có nhập khẩu lô hàng thực phẩm chức năng từ nước ngoài bán cho doanh nghiệp nội địa. Theo thông tư số 196 năm 2012 của Bộ Tài Chính, các doanh nghiệp chế xuất khi nhập khẩu bán cho DN nội địa phải nộp ngay thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Nhưng khi chúng tôi xuất hàng cho DN nội địa, DN nội địa lại phải đóng thêm 1 lần thuế NK và thuế GTGT, dẫn đến là cùng 1 lô hàng hóa đã đóng 2 lần thuế. Chúng tôi xin được hỏi, DN chúng tôi không chịu thuế GTGT. Khi đóng thuế GTGT nhập khẩu, DN chúng tôi không được khấu trừ thuế, vậy thuế GTGT đã nộp sẽ vào đâu? Khi nộp thuế, chúng tôi định khoản: Nợ TK 3331/Có TK 112 và bên nợ TK 3331 sẽ có số dư và không thể kết chuyển được. Đồng thời DN chúng tôi chỉ là tạm nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, sau đó tái xuất khẩu bán vào thị trường nội địa. Như vậy chúng tôi phải được hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu đã đóng tương đương với lượng hàng đã xuất bán vào thị trường nội địa. Như vậy có đúng không? Vấn đề thuế chúng tôi đã có hỏi Cục Thuế TP.HCM và được hướng dẫn là liên hệ với Cục Hải Quan. Vậy chúng tôi rất mong được Quý Cục Hải Quan hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào!

Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

Trả lời hỏi trực tuyến cho Cty có MST 0304578730 Trụ sở Lô Va.7b-09 đường 15 KCX Tân Thuận Q7 TPHCM
1. Về chính sách thuế đối với DNCX  nhập khẩu hàng hóa để được thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa
- Căn cứ quy định khoản 3 Điều 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì: Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế
- Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: "Hàng hóa của DNCX được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM thì thực hiện theo hướng dẫn đối với hàng hóa kinh doanh theo hợp đồng mua bán, không thực hiện theo hướng dẫn tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này"
- Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì " Trường hợp hàng hoá nhập khẩu theo mục đích là mua bán (quyền nhập khẩu), DNCX làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài theo hợp đồng mua bán (kê khai tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có))."
Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu và phần phối hàng hóa (không sử dụng để sản xuất cho chính doanh nghiệp) thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
2. Về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT khi bán hàng hóa đã nộp thuế cho DN chế xuất khác
- Căn cứ khoản 3 và Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ, Điều 24 và khoản 7 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì : Trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu bán lại hàng hóa cho DNCX khác (không sử dụng để sản xuất cho chính doanh nghiệp) được sử lý hoàn số tiền thuế đã nộp theoq quy định tại Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC
 

Riêng vấn đề thuế GTGT, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hoàn thuế.
 

Loại hình:
Ngày trả lời:
22/04/2013
Lượt bình chọn:
12
Tên công ty: Công ty TNHH HSIEHS BIOTECH
Mã số thuế: 0304578730
Tên người hỏi: Quản Thị Hồng Vân
Email: hcm1200van@hsbiotech.com
Số điện thoại:
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh