NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

Scan chứng từ dạng ảnh theo yêu cầu của cán bộ hải quan cho phiên bản 4

Doanh nghiệp chúng tôi khai hải quan điện tử theo phiên bản 4.0 tại cảng VICT, TP.HCM. Cán bộ hải quan yêu cầu scan chứng từ dạng ảnh. Nhưng bên công ty phần mềm nói là khi tập huấn chuyển sang phiên bản 4.0 thì không tiếp nhận chứng từ dạng ảnh nữa? Do đó chúng tôi không thể gửi chứng từ dạng ảnh được. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì để đáp ứng yêu cầu của cán bộ hải quan cảng VICT ?

Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

Doanh nghiệp không cần scan chứng từ, khi hệ thống hải quan trả kết quả luồng thì thực hiện theo việc hướng dẫn trên chương trình phía đầu doanh nghiệp.

Loại hình:
Ngày trả lời:
10/04/2013
Lượt bình chọn:
6
Tên công ty: Công ty TNHH Quốc Tế VTC
Mã số thuế: 0310675203
Tên người hỏi: Hoàng Hữu Hùng
Email: quoctevtc@gmail.com
Số điện thoại: 0933596899
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh