NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

Hàng tạm xuất tái nhập

Xin Quý hải quan giải đáp dùm: Doanh nghiệp chúng tôi có gởi thiết bị đi sửa chữa nước ngoài, theo loại hình TXTN và có xin phép BCT. Thiết bị đã hết thời hạn bảo hành, khi sửa chữa phải chịu phí. Vậy xin Quý hải quan cho tôi được hỏi: 1/. Khi tái nhập phải khai trên phần mềm khai hải quan nào: phần mềm 3.0 (trong phần mềm này có mục khai báo từ xa) hay 4.0 (không có khai báo từ xa). Trước đây chúng tôi khai trên phần mêm 3.0 vào mục khai báo từ xa, sau khi ghi đầy đủ thông tin và truyền đi. Lúc đó chỉ nhận được số thứ tự và in tờ khai theo TT15 và đem lên hải quan. Lúc đó hải quan mới cấp số tờ khai. 2/.Khi ghi trên Hóa đơn (Invoice) và trên tờ khai lúc tái nhập có phải thể hiện trị giá thiết bị khi nhập mới hay ghi trị giá thiết bị sửa chữa mà khách hàng khai báo. Xin Quý Hải quan giải đáp để Doanh nghiệp làm đúng thủ tục theo qui định. Xin chân thành cám ơn.

Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

1. Hiện nay, loại hình tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa sau đó tái nhập thực hiện theo thủ tục hải quan truyền thống được quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bọ Tài Chính.
2. Điểm 4 Điều 20 Mục II Chương II Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng đem ra nước ngoài sửa chữa, khi nhập khấu về Việt Nam thuộc đoi tượng chịu thuế, thì trị giá tính thuế là chi phỉ sửa chữa thực trả theo hợp đồng kỷ kết với phía nước ngoài, phù hợp với các chứng từ hợp pháp, liên quan đến việc sửa chữa hàng hoá.” Theo đó, doanh nghiệp phải thể hiện trị giá tính thuế là chi phí sửa chữa trên tờ khai hải quan lúc tái nhập.

3. Về việc khai báo hải quan điện tử: đề nghị Doanh nghiệp khai bằng chương trình thông quan điện tử phiên bản 4.0

Loại hình:
Giám sát quản lý
Ngày trả lời:
27/06/2013
Lượt bình chọn:
17
Tên công ty: Công ty TNHH Minh Tuệ
Mã số thuế: 0301913719
Tên người hỏi: Lê Thành Tâm
Email: lttam@minhtue.com
Số điện thoại: 0934851712
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh