NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

Đăng ký TK VNACCS/VCIS

Kính gửi cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cty bên em muốn đăng ký TK VNACCS/VCIS khi đến phần hỏi "Đăng ký Chữ ký số HQĐT chưa?" thì cty em đã đăng ký Chữ ký số của Công ty VINA CA nhưng trong phần cung cấp Nhà cung cấp Chữ ký số, list danh sách chọn lại không có VINA-CA. Vậy em muốn hỏi phải làm thế nào để đăng ký TK VNACCS/VCIS được?

Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

Để đăng ký tài khoản VNACCS/VCIS đề nghị doanh nghiệp click vào link http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/lay-tai-khoan-vnaccs và làm theo hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp dùng chữ ký số là VINA-CA; mà chữ ký số này chưa có trong list thì doanh nghiệp cứ để trống và lưu lại, sau đó in ra. Khi click vào nút in thì chương trình sẽ download về máy tính 1 file word, bạn có thể thêm vào file word chữ ký số VINA-CA.

Loại hình:
Hải quan điện tử
Ngày trả lời:
19/02/2014
Lượt bình chọn:
10
Tên công ty: Công ty Cổ phần Vietnam Solutions LSI
Mã số thuế: 0312465868
Tên người hỏi: Trần Thị Thu Diễm
Email: diemtran1238@gmail.com
Số điện thoại:
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh