NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

hủy tờ khai nợ thuê 20 ngàn đồng

Chúng tôi đóng lệ phí rồi mà vẫn còn ghiCông ty tôi bị nợ tờ khai từ năm 2014. Ngay 27/6/2018 chúng tôi đóng lệ phí 40 ngàn đồng rồi ma vẫn còn bị ghi nợ thuế. Xin hỏi chúng tôi giãi quyết ở đâu

Qua tra cứu danh sách tờ khai nợ thuế của Công ty trên hệ thống kế toán tập trung tại Cục Hải quan TP  Hồ Chí Minh ngày 07/08/2017, Công ty không còn phát sinh nợ lệ phí tại Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.
Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi phát sinh nợ hoặc Phòng Thuế  xuất nhập khẩu để được xem xét, trả lời.

Loại hình:
Thuế xuất nhập khẩu
Ngày trả lời:
09/08/2018
Lượt bình chọn:
0
Tên công ty: công ty tnhh rob
Mã số thuế: 0312460475
Tên người hỏi:
Email: regostration@yahoo.com
Số điện thoại:
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh