NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

Hoàn Thuế NK hàng KD

Kính gởi: Cục Hải Quan Tp.HCM Công ty chúng tôi có câu hỏi như sau: Công ty chúng tôi nhập khẩu hàng từ nước ngoài về, loại hình nhập khẩu A12, một phần tiêu thụ trong nước, một phần xuất khẩu bán sang Cambodia. Thì công ty chúng tôi có được hoàn thuế NK không? Nếu được hoàn, thì áp dụng loại hình xuất khẩu nào? Cám ơn quý cơ quan

Trả lời:
Căn cứ theo quy định tại điểm 1.c Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.
Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “Hàng hoá quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.
Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
Theo bảng mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, mã loại hình B13 áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

Loại hình:
Thuế xuất nhập khẩu
Ngày trả lời:
09/11/2018
Lượt bình chọn:
0
Tên công ty: Puratos Grandplace VN
Mã số thuế: 3700423510
Tên người hỏi: Ms Thảo
Email: thaottt@puratosgrandplace.com
Số điện thoại:
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh