NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

Giám định hàng hoá XNK

Cty TNHH giám định thành lập từ năm 2005, đã áp dụng HTQLCL theo ISO 9001-2015 muốn thực hiện việc giám định khối lượng, phẩm chất mặt hàng : Gỗ dăm, Cát trắng XK theo HĐ TM thì cty cần phải làm thủ tục đăng ký mẫu dấu nghiệp vụ, chữ ký giám định viên với các chi cục Hải quan đang giám sát các lô hàng XK không? Xin cám ơn, Trân trọng kính chào, Cty TNHH giám định Lạc Việt

Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

Tổ chức giám định, kiểm định và đánh giá sự phù hợp hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018, không phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu nghiệp vụ và chữ ký giám định viên với các Chi cục Hải quan đang giám sát các lô hàng xuất khẩu.

Loại hình:
Giám sát quản lý
Ngày trả lời:
02/01/2019
Lượt bình chọn:
0
Tên công ty: Cty TNHH giám định Lạc Việt
Mã số thuế: 0304105981
Tên người hỏi:
Email: lavicocan@gmail.com
Số điện thoại:
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh